GeluidsbegrenzerOplossingen

Geluidsbegrenzer

CATEGORIE 1 = 85dB(A)
DATEQ SPL-2
DATEQ SPL-2TS
CATEGORIE 2 ≤ 95dB(A)
DATEQ SPL-D2
DATEQ SPL-3
DATEQ SPL-3TS
CATEGORIE 3 ≤ 100dB(A)
DATEQ SPL-D2
DATEQ SPL-5

Geluidsbegrenzer

OORBESCHERMING
SPARKPLUG

Geluid beheersen: een sport apart

Geluidsvolumes onder controle houden en tegelijkertijd toch zorgen voor een kwalitatieve weergave van de muziek, vereist dikwijls zeer specifieke kennis en ervaring. Het is immers niet alleen een kwestie van ‘het volume wat naar beneden draaien’. Vele andere factoren spelen hier een rol.

Neem voor je activiteit contact op met de bevoegde dienst van je gemeente om je voldoende te informeren over de geldende regels.
- Vraag duidelijkheid over de te volgen procedures voor de activiteit begint.
- Zorg er ook voor dat je kunt werken met een haalbare norm. Als de gemeente je, een volgens jou onhaalbare maximumnorm oplegt (bv. 85 dB(A) LAeq,15min voor een live(rock)optreden), kaart dit dan aan.
- Stel je constructief op door vooraf concreet te overleggen over hoe je de beheersing van de geluidsvolumes best aanpakt. Ga proactief te werk: als er onduidelijkheid is over bv. de meetplaats, overleg dan met de bevoegde controledienst om samen te bepalen waar de representatieve meetplaats zich moet bevinden. Zo vermijd je discussies in geval van controles.

Maak hiernaast een keuze, afhankelijk van in welke categorie je valt, van het bijhorende toestel je wenst gebruik te maken.

Geluidsbegrenzers.be © 2013