GeluidsbegrenzerOplossingen

Geluidsbegrenzer

CATEGORIE 1 = 85dB(A)
DATEQ SPL-2
DATEQ SPL-2TS
CATEGORIE 2 ≤ 95dB(A)
DATEQ SPL-D2
DATEQ SPL-3
DATEQ SPL-3TS
CATEGORIE 3 ≤ 100dB(A)
DATEQ SPL-D2
DATEQ SPL-5

Geluidsbegrenzer

OORBESCHERMING
SPARKPLUG

Oorbescherming

In het geval van categorie is de organisator of exploitant verplicht gehoorbescherming aan te bieden. Deze gehoorbescherming moet kosteloos ter beschikking gesteld worden aan bezoekers van de muziekactiviteit. Het is niet nodig om elke bezoeker bij aankomst, een set oordopjes te overhandigen. Bezoekers die dit wensen, moeten er wel over kunnen beschikken. Voor muziekactiviteiten >85dB(A) en <95dB(A) is deze maatregel niet verplicht maar wordt hij wel aanbevolen.

Oordopjes

Er worden verder geen eisen voor de oordopjes opgelegd. De exploitant of organisator kan zelf kiezen welke soort van oordopjes hij wenst aan te bieden. Bij de keuze van oordopjes kan wel gelet worden of op de verpakking wordt verwezen naar de norm EN352. Als deze norm vermeld wordt, wil dit zeggen dat de oordopjes getest zijn op de in de norm voorgeschreven manier en dat ze voldoen aan een aantal minimum eisen met betrekking tot demping.

Oordopjes

Daarnaast is er op de verpakking meestal ook een verwijzing naar de maximale demping van de oordopjes. De demping van oordopjes die voornamelijk bestemd zijn voor de Europese markt, wordt aangegeven met SNR (Single Noise Rating). Voor oordopjes die voornamelijk op de Amerikaanse markt worden gebracht, wordt de demping aangegeven met NRR (Noise Reduction Rate). Om na te gaan of de oordopjes voldoende dempen, moet het geluidsniveau teruggerekend worden naar een voor het oor veilig geluidsniveau. Laat ons ervan uitgaan dat het maximaal geluidsniveau 100 dB(A) bedraagt. Een oordopje moet dan minstens 15 dB(A) dempen om te voldoen aan de in de arbeidswetgeving als veilige norm omschreven blootstelling van 85 dB(A) gedurende 8 uur per dag. Een oordopje moet 25 dB(A) dempen om te voldoen aan de wetenschappelijk vastgestelde norm van 75 dB(A) waaronder er zo goed als geen gehoorschade optreedt.

Wij leveren een doos met daarin 200 paar oordopjes die voldoet aan de EN352 norm.

€60,50 incl. BTW

Geluidsbegrenzers.be © 2013