GeluidsbegrenzingHoe het moet?

Het spreekt vanzelf dat goede geluidsapparatuur helpt om een goede weergave van muziek te bekomen, zowel voor livemuziek als opgenomen muziek.

Het is met een kwalitatieve muziekinstallatie dan ook heel wat makkelijker om de geluidsnormen te respecteren dan met een installatie die niet goed functioneert of gewoon van mindere kwaliteit is. Daarnaast is het ook belangrijk dat je de juiste apparatuur gebruikt op de juiste plaats. Te grote luidsprekers in een te kleine zaal zijn geen goed idee, en omgekeerd.

Minstens even belangrijk is hoe de geluidsapparatuur wordt opgesteld en
bediend. Een kwalitatieve installatie die slecht is afgeregeld, klinkt nooit goed.

Communicatie over de geluidsnormen

Om ervoor te zorgen dat de verplichtingen over geluidsnormen tijdens je activiteit zonder problemen worden nageleefd, is het van zeer groot belang dat je hierover duidelijk communiceert met alle betrokken partijen. Doe dit zeker ook vooraf, tijdens de voorbereidingen. Wacht niet tot er problemen zijn voor je hierover in dialoog gaat.
Hieronder vindt je een overzicht welke stappen je het best onderneemt:

Geluidsbegrenzers

Neem voor je activiteit contact op met de bevoegde dienst van je gemeente om je voldoende te informeren over de geldende regels:
- Bevraag je voldoende over de te volgen procedures
- Zorg dat je kunt werken met haalbare normen
- Overleg en ga proactief te werk

Geluidsbegrenzers

Werk samen met onze techniekers en informeer over de geluidsnormen:
- Overleg over de verplichtingen
- Werk een plan uit over de beheersing van het volume
- Laat een (al dan niet verplicht) een akoestisch onderzoek uitvoeren en maak een geluidsplan op

Geluidsbegrenzers

Zorg ervoor dat alles in orde is:
- Voorzie de nodige oorbescherming (oordopjes)
- Zorg ervoor dat de verantwoordelijke van het volume zicht heeft over een geluidsmeting zodat hij kan bijsturen
(stel hierover desnoods een contract op)

Geluidsbegrenzers.be © 2013